ราคาของความรัก

posted on 29 Nov 2008 23:06 by ayarihca

ความรัก = รัก

ความรักมีค่าเท่าไหร่ ???

รักต้องใช้เวลา และเงินตรา ...

แต่งงานเพราะรัก  แต่ราคาเท่าไหร่ ??????

รักกัน อยู่ด้วยกัน แต่ราคาเท่าไหร่ ???

ครอบครัว อนาคต  เท่าไหร่

เกลือกระปุกละเท่าไหร่.......

อยู่กันไม่ได้ คืนเงินเท่าไหร่ ???

ราคาของความรัก มีค่าเท่ากับอะไร

.

.

ราคารวมเท่ากับ

.

.

.

เท่ากับ 2 คน 1 ใจ

เท่าไหร่เท่ากัน

.

.

รักกันเท่าไหร่   How much ?